Na pewno wiele razy w życiu zdażyło się Wam przejeżdzać lub przechodzić po mniejszych lub większych mostach. Niektórzy po prostu po raz n-ty, w drodze do pracy, do szkoły, do znajomych, etc. przejeżdżają jedną i tą samą konstrukcję. Są mosty mniejsze i większe, lecz jakby nie patrzeć, te naprawdę duże - budowane często ogromnym nakładem sił i środków - przykuwają najwięcej uwagi. Żeby nie być gołosłownym: Golden Gate w San Francisco czy znacznie bliżej naszego kraju położony most w ciągu przeprawy przez cieśniny duńskie. Są to zaledwie dwa przykłady jakże śmialych konstrukcji mostowych, na całym świecie jest takich zdecydowanie więcej. Lecz choć natura nie poskąpiła naszemu krajowi urozmaiconego krajobrazu, to jednak oszczędziła nam na tyle sporych przeszkód terenowych czy wodnych, by potrzeba było budować tak śmiałe, jak wymienione wyżej konstrukcje. Nie mniej jednak, jest wiele mostów, które z racji na swą wielkość, piękno czy też historię, warte są opisania. No i oczywiście chodzi mi o mosty kolejowe, lub te, które miały kiedyś coś z koleją wspólnego. A więc ...


Most drogowy przez Wisłę w Toruniu       


Strona główna